top of page

Nasz zespół

wojdak2.jpg

Paweł Wojdak

Radca Prawny

Wykształcenie

  • Paweł Wojdak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2003 roku. W 2009 roku złożył egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

  • Jest także absolwentem studiów dyplomowych Europejskich Studiów Specjalnych im. Jeanna Monnet.

  • Uzyskał też dyplom prawa angielskiego i europejskiego Uniwersytetu w Cambridge Centre for English and European Legal Studies.

 

Obszary specjalizacji

Paweł Wojdak specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów zagranicznych oraz spółek z kapitałem obcym, głównie dla branży IT/Tech, a także, w obsłudze procesów inwestycyjnych – dotyczących głównie budowy i rozbudowy zakładów produkcyjnych, jak i inwestycji telekomunikacyjnych i energetycznych. Doradzał przy realizacji kilkudziesięciu inwestycji komercyjnych o wartości powyżej 10.000.000,00 złotych.

 

Obszar specjalizacji Pawła Wojdaka  obejmuje prawo gospodarcze, prawo umów handlowych, prawo zamówień publicznych, prawo konkurencji, szeroko rozumiane prawo administracyjne i prawo nowych technologii – ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, technologii informatycznych oraz ochrony danych osobowych.

 

Świadczy obsługę prawną na rzecz licznych podmiotów z sektora IT, w tym, zarówno stabilnych firm rozwijających swoje produkty, jak również software-house’ów i start-up’ów, zarówno w kontekście strategicznych i bieżących uwarunkowań prawnych ich działalności,  uregulowania wzajemnych relacji pomysłodawców i inwestorów, a także, tworzenia i organizacji w Polsce centrów R&D dla zagranicznych podmiotów z sektora IT/Tech, w tym, korporacji z USA.​

Doświadczenie zawodowe

  • Doświadczenie zawodowe Paweł Wojdak zawdzięcza współpracy z wiodącymi kancelariami działającymi na terenie Trójmiasta i Warszawy, z którymi współpracował od 2003 do 2009 roku. Od 2010 roku jest Partnerem w Kancelarii INTESA.
     

  • Paweł Wojdak łączy kompetencję doradcy prawnego i biznesowego Klientów Kancelarii – doradza także w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, analizując wymogi prawne właściwe dla prowadzonej przez nich działalności i tworząc bezpieczne otoczenie prawne dla ich rozwoju, a także, dbając o skuteczność usług prawnych Kancelarii i zrozumienie ich kontekstu biznesowego.
     

  • Wspólnie z grupą zagranicznych kancelarii współpracujących z Kancelarią INTESA organizuje i wspiera ekspansję polskich przedsiębiorców m.in. poprzez tworzenie spółek zależnych w innych Państwach UE.

Języki

Paweł Wojdak włada biegle językiem angielskim – świadczone przez niego usługi obejmują sporządzanie umów handlowych, opinii prawnych oraz pism procesowych w języku angielskim, a także, obsługę angielskojęzycznych postępowań przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.

Kontakt

Email: pawel.wojdak@kancelaria-intesa.pl

Tel.: +48 601 789 430

bottom of page