top of page

Nasze specjalizacje

02. Korporacje

Prawo korporacyjne

W ramach usług z obszaru prawa korporacyjnego oferujemy m.in. sporządzanie i zmiany aktów spółek prawa handlowego, statutów, regulaminów organizacyjnych, regulaminów organów, regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, regulaminów zakładowego funduszu rehabilitacji czy też umów wspólników, przeprowadzanie restrukturyzacji kapitałowej przedsiębiorstw, przeprowadzanie badań "due diligence".

 

Kancelaria oferuje obsługę prawną od chwili rozpoczęcia działalności (czynności organizacyjne i rejestracja), podczas bieżącej działalności handlowej, jak również w toku budowania kapitału spółek, a także przekształceń organizacyjnych (połączenie, podział, zmiana formy prawnej), czy też sanacji lub zakończenia ich działalności (likwidacja, postępowanie naprawcze lub upadłościowe).

 

Odpowiadamy za bieżącą prawną obsługę ponad stu aktywnie działających spółek. W trakcie dotychczasowej działalności Kancelaria lub jej partnerzy mieli przyjemność świadczyć usługi na rzecz podmiotów z różnych branż, zarówno liderów rynkowych, jak i podmiotów, które dopiero pretendują do wysokich pozycji.

 

Nasi Klienci to m.in. spółki działające na następujących rynkach:

 

Współpracujemy z zespołem doradców podatkowych i inwestycyjnych, a opracowywane przez nas rozwiązania skutecznie zabezpieczają Państwa interesy.

 • rynek produktów i usług budowlanych (producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych,

 • podmioty świadczące usługi budowlane
  i okołobudowlane,

 • usługi projektowe i budowlane dotyczące przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, specjalistycznych laboratoriów i jednostek badawczych, oczyszczalni ścieków i ochrony środowiska), 

 • usługi projektowe w budownictwie przemysłowym
  i indywidualnym,

 • rynek usług konsultacyjnych i doradztwa gospodarczego (podmioty świadczące usługi HR, usługi internetowe, usługi finansowe i doradztwa gospodarczego),

 • ​rynek usług konsultacyjnych i doradztwa gospodarczego (podmioty świadczące usługi HR, usługi internetowe, usługi finansowe i doradztwa gospodarczego),

 • usługi powiązane z branżą stoczniową i offshore,

 • usługi filmowe, kinowe i reklamowe,

 • sektor energetyczny (przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie produkcji
  i dystrybucji energii elektrycznej, paliw, energii odnawialnej, w tym, energetyki wiatrowej),

 • usługi medyczne,

 • producenci rolni, producenci owoców i warzyw,

 • sektor bankowy i ubezpieczeń majątkowych.

Doświadczenie zespołu Kancelarii w obszarze prawa korporacyjnego obejmuje m.in.:

 • doradztwo prawne w rejestracji i likwidacji spółek prawa handlowego (spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo – akcyjnych, spółek akcyjnych),

 • doradztwo prawne w opracowaniu regulaminów organizacyjnych spółek, regulaminów organów spółek, regulaminów pracy regulaminów wynagrodzenia, regulaminów pracy, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 • doradztwo prawne w rejestracji związków pracodawców, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w zmianach statutów banków.

 • doradztwo prawne w obsłudze:

  • zakładów pracy chronionej,

  • szpitali,

  • stowarzyszeń i fundacji,

  • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,

  • wspólnot mieszkaniowych,

  • agencji pracy tymczasowej,

  • podmiotów działających na obszarach specjalnych stref ekonomicznych,

  • podmiotów restrukturyzowanych,

  • podmiotów państwowych i gminnych,

  • przedsiębiorców pod nadzorem organów podatkowych,

 •  

  • centrów handlowych,​

  • szkół wyższych,

  • podmiotów z przemysłu obronnego nadzorowanych przez MSWiA,

  • podmiotów z sektora energetycznego,

  • podmiotów z sektora ochrony osób i mienia,

  • podmiotów należących do międzynarodowych grup kapitałowych i zapewnianie zgodności
   z procedurami międzynarodowych standardów,

12 lat Praktycznego Doświadczenia

Zasady współpracy

Kancelaria oferuje Klientom stałą współpracę w oparciu o umowę o świadczenie usług doradztwa prawnego wedle stawki ryczałtowej, bądź opartej na wynagrodzeniu godzinowym. W tym drugim przypadku wynagrodzenie rozliczane jest na podstawie comiesięcznej specyfikacji wykonywanych prac.

Jednocześnie w przypadku pojedynczych zleceń albo obsługi konkretnych projektów lub procesów gospodarczych istnieje możliwość odrębnego ustalenia zasad wynagrodzenia na zasadzie ryczałtowej ewentualnie połączonej z prowizją za osiągnięcie określonego rezultatu (tzw. "success fee").

bottom of page