top of page

Nasze specjalizacje

01. Kontrakty

Tworzymy i negocjujemy umowy handlowe

Kancelaria posiada szerokie doświadczenia w tworzeniu i negocjacji umów handlowych. Prawnicy Kancelarii doradzali w szeregu skomplikowanych transakcji.

 

Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji dotyczących zbycia udziałów i akcji. Odpowiadaliśmy za przeprowadzenie wielu procesów "due diligence", w negocjowaniu kilkudziesięciu umów inwestycyjnych i przygotowywaniu setek skomplikowanych umów handlowych. Prawnicy Kancelarii regularnie biorą udział w negocjacjach i na bieżąco dokonują oceny ryzyka zawieranych przez Klientów umów handlowych, przygotowując  ogólne warunków umów i oceniając wypracowane wzorce w świetle m.in. prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Doświadczenie zespołu Kancelarii w obszarze kontraktów obejmuje m. in.:

  • tworzenie i negocjowanie umów inwestycyjnych,

  • tworzenie umów handlowych dla przedsiębiorców, w szczególności z branży produktów i usług budowlanych, robót budowlanych przy inwestycjach komercyjnych i sieciowych, usług projektowych w budownictwie przemysłowym i indywidualnym, usług konsultacyjnych i doradztwa gospodarczego, usług powiązanych z branżą stoczniową, usług filmowych, kinowych i reklamowych, usług z sektora energetycznego i z sektora oczyszczalni ścieków oraz ochrony środowiska, usług medycznych, rolniczej, bankowej i ubezpieczeniowej,

  • tworzenie i negocjowanie umów w ramach ogólnopolskich kampanii reklamowych, w tym negocjowanie umów dotyczących produkcji filmów reklamowych,

  • tworzenie i negocjowanie umów oraz regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również umów z sektora IT,

  • tworzenie i negocjowanie umów zakupu technologii i wdrożenia systemów CRM,

  • przygotowywanie dokumentacji w ramach udzielania zamówień publicznych,

  • tworzenie i negocjowanie umów zakupu linii produkcyjnych i urządzeń technologicznych,

  • tworzenie dokumentów ogólnych warunków umów, w tym przedsiębiorców z obszaru MSP, jak i dla dużych przedsiębiorców,

  • tworzenie umów dokumentacji cen transferowych.

12 lat Praktycznego Doświadczenia

Zasady współpracy

Kancelaria oferuje Klientom stałą współpracę w oparciu o umowę o świadczenie usług doradztwa prawnego wedle stawki ryczałtowej, bądź opartej na wynagrodzeniu godzinowym. W tym drugim przypadku wynagrodzenie rozliczane jest na podstawie comiesięcznej specyfikacji wykonywanych prac.

Jednocześnie w przypadku pojedynczych zleceń albo obsługi konkretnych projektów lub procesów gospodarczych istnieje możliwość odrębnego ustalenia zasad wynagrodzenia na zasadzie ryczałtowej ewentualnie połączonej z prowizją za osiągnięcie określonego rezultatu (tzw. "success fee").

bottom of page