top of page

Nasz zespół

Paulina-POTAŚ.jpg

Paulina Potaś

Radca Prawny

Wykształcenie

  • Paulina Potaś jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2015-2017 odbywała aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, po ukończeniu której złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych.

  • Jest także absolwentką studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego realizowanych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Obszary specjalizacji

Paulina Potaś specjalizuje się głównie w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej oraz prawa administracyjnego i zamówień publicznych.

 

Do zakresu jej obowiązków w ramach współpracy z kancelarią INTESA należy między innymi sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych, a także przygotowywanie projektów umów cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów dla branży IT i sektora budowlanego.

Doświadczenie zawodowe

Paulina Potaś doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stażach w organach administracji publicznej, w fundacji realizującej nieodpłatną pomoc prawną oraz podczas blisko 10-letniej pracy w wiodących kancelariach na terenie Trójmiasta.

Języki

Paulina Potaś włada biegle językiem angielskim.

Kontakt

Email: paulina.potas@kancelaria-intesa.pl

Tel.: +48 502 470 000

bottom of page