top of page

Nasz zespół

Oskar-ROLEWICZ.jpg

Oskar Rolewicz

Aplikant Radcowski

Wykształcenie

  • Oskar Rolewicz jest absolwentem kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

  • W trakcie studiów oraz ich ukończeniu zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach radcowskich, adwokackich i notarialnych o rozmaitych specjalnościach a także w organach wymiaru sprawiedliwości.

  • Obecnie doskonali się zawodowo odbywając aplikację radcowską (III rok). W 2022 roku podejdzie do egzaminu zawodowego.

 

Obszary specjalizacji

Oskar Rolewicz specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego w tym w szczególności prawa spadkowego oraz upadłościowego.

 

W ramach pracy w Kancelarii INTESA odpowiedzialny jest za przygotowywanie projektów pism przedprocesowych oraz procesowych, jak również sporządzanie opinii oraz informacji prawnych a także opiniowanie i przygotowywanie projektów umów handlowych. Pomaga również w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, wspierając Kancelarię m.in. w działaniach windykacyjnych oraz w postępowaniach sądowych, w tym występując przed sądem.

Doświadczenie zawodowe

Oskar Rolewicz zdobywał doświadczenie zawodowe jako asystent w rozmaitych kancelariach w toku studiów prawniczych. Od zakończenia studiów w 2018 roku związany jest z Kancelarią INTESA, gdzie zdobywa doświadczenie i wiedzę prawniczą bezpośrednio związaną ze świadczeniem pomocy prawnej.

Języki

Oskar Rolewicz posługuje się językiem angielskim.

Kontakt


Email: oskar.rolewicz@kancelaria-intesa.pl

Tel.: +48 502 470 000

bottom of page