top of page

Nasz zespół

Michał-STEMPSKI.jpg

Michał Stempski

Radca Prawny

Wykształcenie
 

  • Michał Stempski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując w ich trakcie certyfikat TOLES. Po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, w 2014 roku wpisany został na listę radców prawnych.

  • Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu broniąc pracę podyplomową dotyczącą problematyki umów budowlanych na realizację zamówienia publicznego opartych o warunki kontraktowe FIDIC.

 

Obszary specjalizacji

Michał Stempski specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym (w szczególności w zakresie prawa zobowiązań i obrotu nieruchomościami), prawie zamówień publicznych i prawie spółek handlowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe w reprezentacji klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W Kancelarii INTESA zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, przede wszystkim z sektora budowlanego, materiałów budowlanych, usług wspomagających budownictwo i gospodarki wodno-ściekowej, obejmującą bieżące doradztwo prawne, opiniowanie i sporządzanie umów handlowych, prowadzenie negocjacji, sporządzenie opinii prawnych, przygotowywanie aktów korporacyjnych, windykację należności i prowadzenie sporów sądowych. Uczestniczy również w przeprowadzaniu audytów prawnych (due dilligence) i procesach związanych z powstawaniem i przekształcaniem podmiotów gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe

Michał Stempski z Kancelarią INTESA związany jest od 2011 roku.

Kontakt

Email: michal.stempski@kancelaria-intesa.pl

Tel.: +48 502 470 000

bottom of page