top of page

Nasz zespół

Małgorzata-JEZIERSKA-WOJDAK.jpg

Małgorzata Jezierska-Wojdak

Adwokat i radca prawny

Wykształcenie

  • Marek Małkowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; egzamin sędziowski: 1999; uprawnienia radcy prawnego: 2001,  wpisany na listę adwokatów: 2009.

  • W roku 1999 ukończył także studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

  • Podyplomowe Studium Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim ukończył w roku 2002.

 

Obszary specjalizacji

Marek Małkowski specjalizuje się w prawie spółek, prawie papierów wartościowych, inwestycjach na rynku kapitałowym, procesach łączenia, podziału i przekształcania przedsiębiorstw, w tym związanych z zagadnieniami prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, administracyjnego i publicznego.

 

Poza sporządzaniem informacji i ekspertyz prawnych, przygotowywaniem i opiniowaniem umów oraz wszelkiej innej dokumentacji prawnej Marek Markowski zajmuje się przeprowadzaniem badań (due dilligence) stanu prawnego, uczestnictwem w negocjacjach i rozmowach, reprezentowaniem przed organami administracji i osobami trzecimi. Ponadto podejmuje kompleksową obsługę konkretnych projektów i procesów gospodarczych.

Dzięki częstej współpracy z doradcami ekonomiczno-finansowymi, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami, Marek Małkowski posiada wiedzę wykraczającą poza aspekty stricte prawne. Pozwala mu to głęboko wnikać w biznesowe aspekty branżowe i dzięki temu skuteczniej pomagać Klientom.

Doświadczenie zawodowe

Marek Małkowski zawodową działalność prowadzi nieprzerwanie od 1997 roku – najpierw jako asystent i aplikant, potem jako partner i członek zarządu kilkudziesięcioosobowej kancelarii. Obecnie jest właścicielem własnej kancelarii prawniczej oraz wspólnikiem zarządzającym spółki partnerskiej.

W trakcie swojego życia zawodowego Marek Małkowski:

 

  • Był odpowiedzialny jako ekspert zaświadczenie usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" (w ramach akredytacji udzielonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która to akredytacja uprawniała do świadczenia usług doradczych w trzech dziedzinach specjalizacji tj. prowadzenie przedsiębiorstw na terytorium Unii Europejskiej, łączenie się przedsiębiorstw na terytorium Unii Europejskiej, łączenie się przedsiębiorstw oraz pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej),

  • Pełnił rolę osoby bezpośrednio odpowiedzialnej z tytułu posiadania uprawnień Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt


Email: marek.malkowski@ kancelaria-intesa.pl   

Tel.: +48 502 470 000

bottom of page