top of page

Nasze specjalizacje

04. Inwestycje i prawo nieruchomości

Procesy inwestycyjne i prawo nieruchomości

Kancelaria oferuje doradztwo w procesach inwestycyjnych przeprowadzając kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości, zapewniając doradztwo w zakresie prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska. Prawnicy kancelarii mają doświadczenie zarówno w obsłudze prawnej realizowanych dużych inwestycji polegających na budowie zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych, centrów handlowych, dróg i autostrad, inwestycjach w specjalnych strefach ekonomicznych, czy też osiedli mieszkaniowych, jak też w przygotowywaniu umów dotyczących budowy domów jednorodzinnych, czy też zakupu nieruchomości lokalowych. Prowadzimy także procesy "due diligence" poprzedzające nabycie nieruchomości przez Klientów Kancelarii, zarówno w zakresie prawa administracyjnego jak i prawa handlowego, prowadząc audyty umów dotyczących takich nieruchomości.

 

Kancelaria reprezentuje wykonawców i zamawiających w procedurach udzielania zamówień publicznych, których wartość opiewa częstokroć na kilkadziesiąt milionów euro. Umowy negocjowane i przygotowywane przez kancelarię są realizowane m.in. w ramach projektów "zaprojektuj i wybuduj", z zastosowaniem procedur FIDIC.

 

Prawnicy kancelarii regularnie zastępują Klientów w negocjacjach z kontrahentami, wykonawcami i organami administracji, uczestniczą w przygotowywaniu umów, a także w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

 

Mamy doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, a także w postępowaniach przed organami administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.

 

Nasza Kancelaria współpracuje także z podmiotami zarządzającymi wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi – nasz zespół przygotowywał umowy najmu i dzierżawy dla administratorów takich obiektów, prowadził negocjacje z ich najemcami, w tym, wiodącymi sieciami handlowymi, a także, przez lata świadczył kompleksową obsługę prawną zarządców takich obiektów.

Doświadczenie członków zespołu Kancelarii w obszarze inwestycji obejmuje m.in.:

  • doradztwo prawne w procesach inwestycyjnych polegających na realizacji robót budowlanych – budynków przemysłowych dla podmiotów z sektora farmaceutycznego i chemicznego, sektora ochrony środowiska – oczyszczalni ścieków,

  • doradztwo prawne w zakresie negocjacji i realizacji umów dotyczących projektów realizowanych w ramach zamówień publicznych, umów dotyczących projektów w ramach procedur FIDIC, w ramach projektów typu "zaprojektuj i wybuduj",

  • doradztwo prawne w procesach inwestycjach polegających na wybudowaniu biurowców i hal produkcyjnych, na zakupie działających zakładów produkcyjnych wraz z budynkami i infrastrukturą,

  • doradztwo prawne w procesie inwestycji w tomaszowskiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zakup maszyn produkcyjnych, nieruchomości, aspekt połączenia kapitałowego i optymalizacji podatkowej,

  • doradztwo prawne w procesie inwestycji polegających na budowie wielkopowierzchniowego centrum handlowego, na zakupie działających terenów inwestycyjnych, na budowaniu sklepu w standardach sieci dyskontów, a także w procesach inwestycyjnych polegających na zakupie i dostosowywaniu lokali do wymogów sieci handlowych.

12 lat Praktycznego Doświadczenia

Zasady współpracy

Kancelaria oferuje Klientom stałą współpracę w oparciu o umowę o świadczenie usług doradztwa prawnego wedle stawki ryczałtowej, bądź opartej na wynagrodzeniu godzinowym. W tym drugim przypadku wynagrodzenie rozliczane jest na podstawie comiesięcznej specyfikacji wykonywanych prac.

Jednocześnie w przypadku pojedynczych zleceń albo obsługi konkretnych projektów lub procesów gospodarczych istnieje możliwość odrębnego ustalenia zasad wynagrodzenia na zasadzie ryczałtowej ewentualnie połączonej z prowizją za osiągnięcie określonego rezultatu (tzw. "success fee").

bottom of page