top of page

Nasze specjalizacje

03. Fuzje i przejęcia

Łączenie, podział, likwidacja spółek

Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów przekształceń, podziałów i połączeń spółek prawa handlowego, a także przenoszenia przedsiębiorstw podmiotów gospodarczych. Partnerzy Kancelarii mieli przyjemność reprezentować Klientów z różnych branż, w związku z szeregiem procesów reorganizacji, restrukturyzacji i konsolidacji już funkcjonujących przedsiębiorstw, w tym największych podmiotów działających na terenie Pomorza i Polski – podmiotów z grup energetycznych, podmiotów z sektora bankowego i spółek budujących autostrady.

 

Kancelaria zajmuje się również realizacją mniejszych projektów dotyczących przekształcania i łączenia podmiotów gospodarczych w celu zapewnienia ciągłości zarządzania i stabilności dziedziczenia w firmach rodzinnych. Mamy duże doświadczenie w doradztwie prawnym co do wdrażania zmian formy prowadzonej działalności przedsiębiorców indywidualnych i ich przekształcaniu w spółki prawa handlowego. Realizowaliśmy również projekty restrukturyzacyjne zadłużonych podmiotów w ramach nowego prawa restrukturyzacyjnego. W ramach projektów inwestycyjnych współpracujemy z doradcami finansowymi, biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi opracowując optymalną ścieżkę restrukturyzacji.

 

W trakcie realizowanych działań zawsze uzyskiwano założone rezultaty zarówno, co do zapewnienia pełnej sukcesji podmiotu przekształcanego (w tym sukcesji certyfikatów, zezwoleń i zgód umożliwiających prowadzenie działalności), jak i minimalizacji ryzyk prawnych oraz podatkowych procesu.

Doświadczenie zespołu Kancelarii w obszarze prawa fuzji i przejęć obejmuje m.in.:

 • doradztwo prawne w procesie pozyskania strategicznego inwestora w obszarze rynku energetycznego – negocjacje umowy i uzyskiwanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   

 • doradztwo prawne w procesie inwestycji w tomaszowskiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zakup maszyn produkcyjnych, nieruchomości, aspekt połączenia kapitałowego i optymalizacji podatkowej,
   

 • doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji grupy kapitałowej, konsolidacja 20 spółek prawa handlowego,
   

 • doradztwo prawne w procesie przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą w spółkę kapitałową wraz z przeniesieniem zezwoleń i koncesji MSWiA w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi,
   

 • doradztwo prawne w procesie konsolidacji kapitałowej grupy podmiotów świadczących usługi w tym segmencie ochrony roślin – aspekt nabycia akcji i udziałów, wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji obligacji, umorzenia udziałów oraz połączenia pięciu spółek,
   

 • doradztwo prawne w projekcie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa suprastruktury stanowisk przeładunkowych paliw płynnych,
   

 • doradztwo prawne w procesie konsolidacji – przejęciu spółki z rynku gospodarki odpadami utrzymania czystości przez wiodącego  operatora na rynku światowym,
   

 • doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji grupy producentów rolnych, w tym wniesienia aportem przedsiębiorstwa i przygotowanie dokumentacji dot. otwarcia postępowania sanacyjnego,
   

 • doradztwo prawne w procesie przekształcenia spółki kapitałowej z branży przetwórstwa mięsnego wraz z przeniesieniem zezwoleń w prowadzonej działalności gospodarczej,
   

 • doradztwo prawne w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą centrum handlowe w spółkę akcyjną,
   

 • doradztwo prawne w procesie objęcia udziałów i inwestycji kapitałowej w charakterze inwestora finansowego w spółce notowanej na GPW prowadzącej działalność obejmującą produkcję i sprzedaż owoców morza i ryb,
   

 • doradztwo prawne w procesach połączenia podmiotów z sektora bankowego,
   

 • obsługa procesu i rokowania w sprawie umowy inwestycyjnej dotyczącej branży dystrybucji i obróbki stali nierdzewnej i aluminium.

12 lat Praktycznego Doświadczenia

Zasady współpracy

Kancelaria oferuje Klientom stałą współpracę w oparciu o umowę o świadczenie usług doradztwa prawnego wedle stawki ryczałtowej, bądź opartej na wynagrodzeniu godzinowym. W tym drugim przypadku wynagrodzenie rozliczane jest na podstawie comiesięcznej specyfikacji wykonywanych prac.

Jednocześnie w przypadku pojedynczych zleceń albo obsługi konkretnych projektów lub procesów gospodarczych istnieje możliwość odrębnego ustalenia zasad wynagrodzenia na zasadzie ryczałtowej ewentualnie połączonej z prowizją za osiągnięcie określonego rezultatu (tzw. "success fee").

bottom of page