top of page

Nasz zespół

Filipina-NARKIEWICZ-KUREK.jpg

Filipina Narkiewicz - Kurek

Radca Prawny

Wykształcenie

  • Filipina Narkiewicz-Kurek ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2007 roku. W trakcie studiów, w latach 2006 – 2007, była członkiem Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W 2011 roku złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych, zostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

  • Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Obszary specjalizacji

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, postępowania cywilnego oraz prawa pracy.

 

W Kancelarii INTESA zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, począwszy od postępowań rejestrowych (KRS) po przygotowywanie analiz i opinii prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, uczestniczy w procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego (fuzje, przejęcia, podziały, przekształcenia spółek, zbywanie/nabywanie udziałów, sprzedaż przedsiębiorstwa), zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, ogólnych warunków umów oraz bierze udział w negocjacjach handlowych, sporządza i opiniuje akty założycielskie podmiotów gospodarczych, fundacji oraz innych organizacji i związków, opracowuje różnego rodzaju regulaminy (organizacyjne, pracy, wynagrodzeń, organów spółek kapitałowych, regulaminy konkursów i inne), a także przeprowadza badania stanu prawnego (due dilligence). Reprezentuje również Klientów Kancelarii w procesach sądowych.

Doświadczenie zawodowe

Filipina Narkiewicz-Kurek z Kancelarią INTESA współpracuje od 2009 roku. W trakcie tej wieloletniej współpracy zdobyła bogate doświadczenie zawodowe. Uczestniczyła w wielu rozbudowanych procesach restrukturyzacyjnych, przekształceniach oraz fuzjach spółek prawa handlowego. Realizowała procesy podziału spółek m.in. dla pomorskich spółek energetycznych. W trakcie pracy w Kancelarii zaangażowana była m.in. w duży proces inwestycyjny związany z sektorem energetycznym, wielokrotnie uczestniczyła w organizowaniu walnych zgromadzeń spółki publicznej z udziałem Skarbu Państwa.

Kontakt


Email: filipina.narkiewicz@kancelaria-intesa.pl   

Tel.: +48 502 470 000

bottom of page