top of page

Nasz zespół

Aleksandra-SZYDZIK_.jpg

Aleksandra Szydzik

Aplikant Radcowski

Wykształcenie

  • Aleksandra Szydzik ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

  • W 2018 roku została stypendystką East China University of Political Science and Law w Szanghaju, uczestnicząc w miesięcznym programie naukowym dotyczącym problematyki systemu prawnego Chińskiej Republiki Ludowej, a także laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

  • Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

 

Obszary specjalizacji

Aleksandra Szydzik zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa pracy, uczestnicząc w obsłudze klientów korporacyjnych kancelarii. W tym zakresie zajmuje się analizą i sporządzaniem opinii prawnych w bieżących sprawach klientów, przygotowuje projekty pism procesowych i umów, a przede wszystkim wykonuje wszystkie te zadania, które wymagają bardzo dobrej znajomości angielskiej terminologii prawniczej – jej domeną jest tworzenie dwujęzycznych kontraktów i opinii prawnych, m.in. dla branży IT.

Doświadczenie zawodowe

  • Aleksandra Szydzik związana jest z Kancelarią INTESA począwszy od 2014 roku – najpierw jako asystent radcy prawnego, a następnie jako aplikant radcowski.
     

  • Od 2019 roku zatrudniona jest na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne i kontynuuje swoją działalność naukową.
     

  • Bierze udział w pracach badawczych, konferencjach naukowych, a także publikuje artykuły z zakresu prawa publicznego – prawa konstytucyjnego i gospodarczego.

Języki

Aleksandra Szydzik posługuje się biegle językiem angielskim, co zostało stwierdzone certyfikatem wydanym przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzającym uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu Legal English na poziomie C2.

Kontakt


Email: aleksandra.szydzik@kancelaria-intesa.pl

Tel.: +48 502 470 000

bottom of page