top of page

Nasz zespół

Agnieszka-JANICKA.jpg

Agnieszka Janicka

Radca Prawny

Wykształcenie

  • Agnieszka Janicka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest także absolwentką studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów była członkiem Koła Naukowego Prawa Administracyjnego oraz tworzyła i współtworzyła artykuły publikowane na łamach Zeszytów Studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

  • Aplikację radcowską odbyła w latach 2013 – 2015, a następnie w 2016 roku złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym została wpisana na listę radców prawnych, zostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W czasie odbywania aplikacji radcowskiej działała jako wolontariusz w Centrum Praw Kobiet w Gdańsku gdzie zajmowała się udzielaniem porad prawnych i sporządzaniem pism procesowych.

 

Obszary specjalizacji

Agnieszka Janicka specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą komercyjnych procesów  inwestycyjnych – głównie dla branży telekomunikacyjnej oraz "life sciences". Obszary specjalizacji Agnieszki obejmują także prawo cywilne, gospodarcze, budowlane, postępowanie cywilne oraz prawo pracy.

 

W Kancelarii INTESA zajmuje się opiniowaniem i sporządzaniem projektów umów, w tym umów cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy, negocjacjami kontraktowymi a także analizą i przygotowywaniem pism procesowych, sporządzaniem opinii prawnych i bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.​

Doświadczenie zawodowe

  • Agnieszka Janicka doświadczenie zawodowe zdobywała wykonując pracę w firmach windykacyjnych, podmiotach zajmujących się prawem odszkodowań, w organach wymiaru sprawiedliwości, a począwszy od 2013 roku w kancelariach prawniczych. Z kancelarią INTESA jest związana od 2017 roku.
     

  • Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie sporządzania i opiniowania umów, rozwiązywania sporów, negocjacji gospodarczych, postępowań przedprocesowych i doradztwa związanego z minimalizowaniem ryzyk sporów sądowych, jak również zastępstwa procesowego w sprawach sądowych.​

Języki

Agnieszka Janicka posługuje się biegle językiem angielskim.

Kontakt

Email: agnieszka.janicka@kancelaria-intesa.pl

Tel.: +48 502 470 000

bottom of page